20/11/2017

:KCK ترکیه مستقیما در حملات به "سریکانی" غرب کردستان دست دارد

انقلاب غرب با تکیه بر جامعه در مقابل آن حملات از خود دفاع خواهد کرد. غرب کردستان, فلسطین همه کردهاست. خلق‌کرد از آن انقلاب صیانت به عمل خواهد آورد و پیروزی آن را هم دینی بر گردن خود می‌داند

ریاست مشترک شورای رهبری «کنفدرالیسم جوامع کردستان, KCK» گفت انقلاب غرب کردستان همزمان با آزادسازی شهرهای آن, بینان یک سوریه دموکراتیک و آزاد را پی‌ریزی کرده است. KCK ضمن اشاره به حملات روزهای اخیر به شهرستان سریکانی غرب کردستان گفت که ترکیه مستقیما در حملات به سریکانی دست دارد.

«ریاست مشترک شورای رهبری KCK» به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب غرب کردستان که در 19 ژولای با آزادسازی شهر «کوبان» آغاز شد, بیانیه‌ای صادر کرد و خاطرنشان ساخت که این انقلاب همانا تحقق آرزوهای صدها ساله کردها در نتیجه مبارزات عظیم 40 ساله است.

ریاست مشترک شورای رهبری KCK خلق‌کرد و جوانان در غرب کردستان دهها سال است در هر چهار بخش کردستان رنج و زحمت کشیده و شهدای زیادی تقدیم کرده‌اند. در ادامه افزود: «خلق ما در غرب کردستان که بیش از همه به دیگر بخش‌های کردستان کمک کرد, نتیجه فعالیت‌هایش را با ظهور انقلاب 19 ژولای بدست آورده است. بدون‌شک رهبر آپو در تحقق این انقلاب عظیم رنج و تلاش‌ زیادی دارد. رهبر آپو 20 سال با خلق غرب کردستان حیات بسر برد و بینان جامعه و انقلاب غرب کردستان را طی آن سالها نیرومندانه پی‌ریزی کرد. بخش عظیمی از خلق‌کرد در غرب کردستان رهبر خود را شناخته و تلاش کرده که شایسته راه مبارزاتی و حیات آزاد رهبرش باشد. لذا رهبر آپو نه تنها به کادرهای اهل غرب, بلکه خط‌مشی مبارزانی و حیات آزاد خود را به خلق کرد در آن بخش هم ارزانی داشته است. به معلم بزرگ انقلاب غرب کردستان مبدل شده است. نوع حیات, مبارزه و رنج‌های رهبر آپو بر پیروزی انقلاب غرب کردستان تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است».

مدرنیته دموکراتیک, خط‌مشی سومین است

KCK در ادامه می‌گوید که انقلاب غرب کردستان اثبات کرده که درک مدرنیته دموکراتیک رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان همانا راه راست خط‌مشی سومین است.همچنین می‌افزاید:«پارادایم جامعه دموکراتیک ـ اکولوژیک مبتنی بر آزادیخواهی جنسیتی می‌خواهد جامعه را نیرومند سازد که هم‌اکنون در غرب کردستان به پیروزی رسیده است. اگر می‌بینیم که امروز این انقلاب می‌تواند علیه حملات از خود دفاع کند, بخاطر ویژگیهای متکی بر جامعه دموکراتیک آن است. نیروی ی.پ.گ متکی بر جامعه دموکراتیک است, لذا مقاومت می‌کند و حملات را خنثی می‌سازد.حقیقت جامعه دموکراتیک در عین حال راه نیروی دفاعی نیرومند است و این مهم در انقلاب غرب کردستان اثبات گردید.

انقلاب غرب, بینان سوریه دموکراتیک است

ریاست مشترک شورای رهبری KCK در ادامه بیانیه خود تصریح می‌کند که انقلاب غرب کردستان همزمان با آزاد سازی غرب کردستان بنیان یک سوریه دموکراتیک و آزاد نیز هست. همچنین می‌افزاید:«امروزه در سوریه, کردها نیروی بنیادین دموکراسی هستند. اگر می‌بینیم که هم‌اکنون خلق‌های سوریه طرفدار رژیم بعث و مخالفان غیردموکراتیک نیستند, آن, در سایه تأثیرات عمیق انقلاب غرب کردستان است. خلق‌های سوریه با نگاه به انقلاب غرب کردستان دریافتند که راه سومی وجود دارد. این خلق‌ها هم‌اکنون بر طریق راه سومین می‌خواهند سوریه را دموکراتیزه کنند.

اگر کردها بر تداوم سیاست‌های خود مصر باشند, مسلما پیروز خواهند شد. لذا نه تنها سوریه بلکه تمام خاورمیانه هم دموکراتیزه خواهد شد. سوریه فرصتی بدست آورده که به الگویی بی‌نظیر برای دموکراتیزه شدن خاورمیانه مبدل گردد».

همه نیروهای سیاسی برای دموکراتیزه کردن نقش ایفا کنند

«بایستی همه نیروهای سیاسی کوچک و بزرگ در غرب کردستان بر بنیان آزادیخواهی و دموکراسی متحد شوند و نقش خود را برای دموکراتیزه کردن سوریه ایفا نمایند.  در غرب کردستان, جنگ قدرت, تهدید انقلاب و ایجاد آشوب میان کردها هیچگاه به نفع کردها نیست. اگر کردها اتحاد خود را بر بنیان دموکراتیزه‌شدن نیرومند سازند, خودمدیریتی‌ ذاتی خود را بر بنیان جامعه دموکراتیک عملی سازند و با نیروهای دموکرات و آزادیخواه سوریه متحد گردند, آنگاه مسلما با کسب جایگاه سیاسی آزادانه کردها دموکراتیزه شدن سوریه را تضمین خواهند کرد. بر این اساس باید همه نیروهای کردستانی کوچک و بزرگ در اتحاد دموکراتیک جای گیرند و به نیروی بنیانی دموکراتیزه کردن سوریه مبدل شوند. انقلاب غرب کردستان گذشته از اینکه انقلاب همه کردها و جوامع ستمدیده غرب کردستان است, در عین حال انقلاب همه بخش‌های دیگر غرب کردستان هم می‌باشد. به همین خاطر از تمامی خلق‌کرد می‌خواهیم که از انقلاب غرب کردستان حمایت و پشتیبانی کنند برای پیروزی آن فعالیت کنند».

KCK افزود که انقلاب غرب کردستان پیشبرد می‌یابد, اما دشمنان انقلاب هم برای فروپاشی آن به حملاتی گسترده دست زده‌اند. KCK می‌افزاید:«کاراکتر دموکراتیک عظیم این انقلاب, به دل همه مرتجعان سوریه, منطقه و مزدوران کرد, ترس انداخته است. این نیروهای, کاراکتر دموکراتیک انقلاب غرب کردستان را نابودی خود می‌دانند. اگر این انقلاب به پیروزی کامل برسد, نیروهای دولت‌پرست, حاکمیت‌طلب و آنتی‌دموکراتیک, نخواهند توانست به موجودیت خود ادامه دهند. انقلاب غرب کردستان و جنبش‌های دموکراتیک و انقلابی جهان عرب از چنان کاراکتری برخوردارند که می‌توانند ذهنیت سیاسی و اجتماعی خاورمیانه را تغییر دهند.

چه‌بسا قدرت‌های منطقه‌ای در حمله به غرب کردستان دست دارند. یکی از دلایل حمله رژیم بعث سوری به انقلاب غرب کردستان هم همانا کاراکتر دموکراتیزاسیون این انقلاب است.

در اوایل دومین سال انقلاب, حملات به غرب افزایش یافته. بویژه ترکیه مستقیما در حملات به سریکانی دست دارد. این حقیقت نشان میدهد که انقلاب کردستان تا چه اندازه ترس به دل دشمنان کردها و مرتجعین انداخته است.»

KCK می‌افزاید:«انقلاب غرب با تکیه بر جامعه در مقابل آن حملات از خود دفاع خواهد کرد. غرب کردستان, فلسطین همه کردهاست. خلق‌کرد از آن انقلاب صیانت به عمل خواهد آورد و پیروزی آن را هم دینی بر گردن خود می‌داند. ما نخستین سالگرد انقلاب غرب کردستان را در شخص شهدا باردیگر تبریک می‌گوییم و خاطرنشان می‌سازیم که ما حامی آن انقلاب هستیم و از همه تصمیمات خلق کرد در غرب کردستان پشتیبانی خواهیم کرد».

فرات - بادینان 18.07.2013

قدمی در راستای دورانی نوین

مبارزه‌ی افتخارآمیز خلق ما در راستای دموکراسی، آزادی، برابری و صلح امروزه در آستانه‌ی موفقیتی تاریخی قرار گرفته است...

تخریب زبان مادری در ایران

دانش‌آموزی که به زبانی متفاوت با زبان مادری‌اش آموزش می‌بیند، باید از یک مانع بزرگ به نام زبان عبور کند...

چگونه باید زیست؟

ن‌چه را كه بسیاری در پی آن بوده و به آن نرسیده بودند، بنیاد كار خویش قرار دادم.....

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]