17/12/2017

ایران

مطالبی تحلیلی تحقیقی درباب ایران تأ لیف و گردآوری واحد فارسی آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان

پیشاهنگ آزادی

مجموعه مقالات و نوشته‌های شهید عاکف خدر زاگرس و نوشته‌های همرزمانش در مورد شخصیت و زندگی انقلابی وی

نقشه‌ی راه

(عبدالله اوجان)

مانی دانشجوی آپو ئیست

مجموعه مقالات رفیق مانی

بحران تمدن در خاورمیانه

دفاعیات عبدالله اوجالان

جامعه‌شناسی آزادی

دفاعیات عبدالله اوجالان

گذار از مدرنیته‌ی کاپیتالیسم و روند دموکراسی

دفاعیات عبدالله اوجالان

دفاع از یک خلق

دفاعیات عبدالله اوجالان

کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه

دفاعیات عبدالله اوجالان

از دولت کاهنی سومر به‌سوی تمدن دموکراتیک (جلد 1و2)

دفاعیات عبدالله اوجالان

اورفا سمبل قداست و لعنت

دفاعیات عبدالله اوجالان

مبارزه با اشرارگری

گزیده‌ای است از تحلیلات رهبر خلق کرد, عبدالله اوجالان حول مساله‌ی اشرارگری در ترکیه, به‌ویژه زایده‌ی آن در درون پ.ک.ک (نویسنده: عبدالله اوجالان)

خط مشی دفاع مشروع و بنیان‌های عملی آن

به‌جای یک پژوهش و آمادگی بسیار وسیع, به‌نوعی آگاهی‌بخشی کلی و تشریح محدود و مختصر موضوعات دفاع مشروع و دفاع ذاتی در این مرحله اکتفا شده است. (تدوین: آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان)

کنفدرالیسم دموکراتیک پروژه‌ای روزآمد برای ایران

کنفدرالیسم دموکراتیک پروژه‌ای روزآمد برای حل مساله‌ی کورد و دیگر خلق‌های ایران (نویسنده: ریوار آبدانان)

رهبریت و سیاست آپوییستی

جنبه‌ی سیاسی مقوله‌ی رهبریت در این کتاب بیشتر نمایان است. کتاب حاضر جلد سوم از سلسله‌ی "رهبریت" است. (نویسنده: عبدالله اوجالان)

1 2 3

کتاب

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]