15/12/2017

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (18)

خط سوم یا به عبارتی نیروی سومی كه توسط جنبش آزادی‌خواهی ملت كورد، در كل خاورمیانه توسعه می‌یابد مبنایش همین فلسفه‌ی...

لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (2)

فرد ظهوریافته در رنسانس را كه شروع به رهایی از فشارهای اجتماعی كرد می‌توان به بریدن گوسفندی از گله‌اش تشبیه كرد...

لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (1)

فرمول لیبرالیسم بورژوایی این است: «بگذارید هر كاری دل‌شان می‌خواهند انجام دهند»...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (19)

ما می‌خواهیم كوردها در هركجا كه زندگی م...

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]