15/12/2017

ما در برابر توطئه‌گران ایدئولوژی زن را نیرومند می‌سازیم

پدیدارشدن نیرویی فاشیست مثل داعش، بخش بزرگی از همین نقشه‌ی توطئه است که هر بار با نقابی جداگانه در برابرمان ظاهر می‌گردد و می‌خواهند تمام دستاوردهایی که خلق کورد در ...

تکوین حزبی یعنی آفرینش تاکتیک و پیشاهنگی در مبارزه (2)

یك كورد اساساً در زمینه‌های فرهنگی ترك، فارس و عرب و بیگانه شكل گرفته است.‌ این شخصیت شاید زبان او كوردی است و به كوردی حرف می‌زند، اما باید گفت كه اساساً كوردی ...

تکوین حزبی یعنی آفرینش تاکتیک و پیشاهنگی در مبارزه

مگر آنهایی که تکوین حزبی واقعی را بجای آورده‌اند، بتوانند در کوردستان با جدیت تمام پیشاهنگی کنند...

تکوین حزبی یعنی آفرینش تاکتیک و پیشاهنگی در مبارزه (3)

هنوز هم سیستم قدرت‌طلب كلاسیك بر بسیار...

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]