19/09/2017

Yenilmezliğin Kültürel Sırrı

Küresel kapitalizmin bekçisi olan bir iktidarın saldırılarıyla yok olabilir mi bu güzel halk? Ne yapılırsa yapılsın bu halk yenilmedi, yenilmeyecek; çünkü ...

HALKLARIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

ilk gençlik yıllarından itibaren yaşamını devrimci mücadeleye veren, Mahir, Deniz ve İbrahimlerin izinden yürüyen, kitle direnişinden halk savaşına kadar...

Kürdistan’da Devletçi-İktidar Sistemine Karşı Demokratik-Komünal Toplum Direnişi

Tarih öyle kolay yaşanmış, dümdüz gerçekleşmiş bir süreç değildir. Çok büyük zorluklarla, savaşlarla, acılarla kan dökülerek yaşanmıştır. Bu saldırıların, savaşların en fazlası Kürdistan üzerinde olmuştur...

“NE TESLİMİYET NE DÜŞÜŞ, SONUNA KADAR DİRENİŞ!”

PKK bize teslimiyeti değil direnişi öğretti...

İlk Söz

Bu romanın temelleri 1970lerde atıldı. Başlangıcıydı. Trajik ve çok can alıcı süreçleri vardı. Ama 1990'ların ortalarına baktığımızda, roman bütün...

Şehriye kesen kadınlar oldukça

Bir yanda barikatlarda direnenler bir yanda şehriye kesenler; hem çelişki hem uyum! İkisi de yaşamı renksizliğe, sessizliğe, ahenksizliğe mahkûm eden, acıya, tekliğe boğan faşizme karşı bir ...

Köpekleri salmışlar ama taşları bağlayamazlar

Tarihin eski çağlarında, insanın eline bir taş almasıyla başladı büyük insanlık serüveni, bugün o taş ...

 
 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]