20/11/2017

Zilan Fedailiği

Zilan yoldaşın 30 Haziran 1996 Dersim eylemini Önderlik “Zilan çizgisi” olarak değerlendirdi. Eylemden toplum büyük moral aldı, kadınlar moral aldı, güce katıldı. Kadının yaşamda olduğu kadar savaşta da vurucu gücü açığa çıkmış...

 

 

 

Duran Kalkan

6 Mayıs’ın intikamı 30 Haziran’da Dersim’den geldi. Zilan arkadaş fedai eylem yapmıştı, askeri eğitim yapan bir düşman bölüğünün ortasında kendini patlatmıştı, bölüğün büyük bir kısmı ölmüş gerisi yaralanmıştı. Bölük tümden tasfiye olmuştu. İyi hazırlanmış bir eylemdi, askeri olarak sonuç almıştı. Zilan arkadaşın eylemi tarz olarak yeniydi. PKK ilk defa böyle bireysel kendini patlatma eylemi yapıyordu ve bunu bir kadın militan yapıyordu. Bu eylemin düşmanın korkmasında, toplumun, kadınların güç, irade, cesaret kazanmasında çok ciddi bir etkisi oldu. Eylem başarılı, hesap sorucu, düşmanı korkutucu bir eylemdi. Yankısı büyük oldu. Şimdi de bu çizgi düşmanı durduruyor.

Mevcut fedai eylemlilik 30 Haziran 1996 Dersim eylemiyle başladı. Zilan yoldaş öncülüğünde başladı ve bunu Önderlik “Zilan çizgisi” olarak değerlendirdi. Toplum büyük moral aldı, kadın kesimi moral aldı, güce katıldı. Kadının yaşamda olduğu kadar savaşta da vurucu gücü açığa çıkmış oldu. Tarz olarak fedai eylemi önemliydi. O büyük cesaret, fedakârlık yanında ustalık da önemliydi. Düşman gücüne o kadar yaklaşabilmek, yine kendisini o biçimde patlatabilmek ustalık ve cesaret istiyordu. Bu temelde 6 Mayıs’ın intikamını Zilan’ın 30 Haziran direniş eylemi aldı. Büyük bir fedai eylem oldu. Gerillada yeni bir tarz başlattı. Gerillanın daha ne kadar yeni eylem biçimlerini geliştirme potansiyeline sahip olduğu açığa çıktı, gerillanın gücünü ortaya koydu. 1996 sürecini aslında bu eylem belirledi. Zilan arkadaş çok içerikli mektuplar yazmıştı.

Zilan arkadaş Malatyalıdır. Dersim’den gerillaya katılmıştı. Fiziki olarak zorlanmaları nedeniyle hareketli gerillada çok etkilide olamamıştı. Önderlik eğitimi görmemişti, ama Önderliği anlama, kavrama ve uygulama düzeyi eyleminde ve mektuplarında net bir biçimde açığa çıkmıştı. Önderlik bu durumu ve mektupları kapsamlı olarak değerlendirdi. Bu eyleme büyük anlam ve önem verdi. “Zilan komutan, biz emir eriyiz,” dedi. Zilan yoldaşı “Özgürlük Tanrıçası” olarak ilan etti. Tanrıça kültürünün böyle büyük cesaret, fedakârlıkla, özgür yaşam arayışıyla Kürdistan’da yeniden dirilmeye başladığını söyledi. Hem ideolojik duruş açısından Önderliği anlama hem de düşmandan hesap sorma anlamında taktik-askeri duruş bakımından çok ileri bir çizgiyi ortaya koyuyordu. Önderlik, Zilan çizgisini ölçü yaparak değerlendirmeler, eleştiriler geliştirdi. ideolojik-askeri bakımdan çizgi dışı olan, zayıf konumda olan anlayışları, tutumları eleştirdi, mahkum etti. Çok anlamlı da oluyordu. Herkesin önüne komuta ve savaşçı ölçüsü olarak Zilan gerçeğini koydu. Zilanlaşmayı; PKK’lileşme, gerillalaşma, devrimcileşme ölçüsü olarak koydu. Bu temelde sadece bir hesap sorma eylemi değil, yine sadece yeni bir savaş tarzını yaratma değil, aynı zamanda büyük bir partileşme hamlesini de hareket içerisinde geliştirdi. Örnek ve ölçü oldu. Yanlışları yargıladı. Dolayısıyla da önemli bir yoğunlaşma eğitim ve düzeltme yarattı. 

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 2

Tufan hikayesi, son buzul döneminin etkisinde olan bir hikâyedir, iktidarın beğenmediklerinin üstüne tufan gibi gitme bilinci var ve ...

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 1

Urfa, Harran, Kudüs, Mekke, gibi yerler peygamberlik merkezleri olarak bilinir. Buralar farklı arayışların, yani etnisitenin ölmediği

9 Ocak Paris Katliamı ve TC-Fransa ittifakı

Paris katliamı kadınlarda, gençlikte bir bütün Kürt halkında öfke yarattı. Gösterilen mücadele tavrı, kırılma değil

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]