20/11/2017

Dersim’den Dünyaya…

Toplumsal mücadele gerçeği PKK ile değişmiştir. PKK içindeki Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği’nin PAJK olarak partileşmesi...

 

 

 

 

Dilzar DÎLOK

PKK’nin kurulmadan önce başlayan mücadelesi, kuruluşu sonrası gelişen saldırılar ve Amed zindanlarında PKK’nin Kürdistan halkının öncü partisi olarak kendini tarihe, kendi toplumuna ve düşmanına kabul ettirmesi yarım asırlık bir coşkulu akışı anlatmaktadır. Bu coşkulu akışın her dönemi büyük anlamlar, büyük eylemler, büyük kahramanlar, büyük acılar ve büyük başarılarla örülüdür. Bu büyüklüklerden biri de Sara yoldaştır. Sara yoldaş PKK’ye katılan ilk kadındır. Dersimlidir. Dersim soykırımının intikamını almayı tarihin bir direniş çizgisi olarak kendine görev bilmiş özgürlük arayışı güçlü bir kadındır. Arayışlarının güçlülüğü, ondaki akışın hızlılığı tarihsel görevlerin onda sezgisel olarak ne kadar güçlü var olduğunu ortaya koymaktadır. Direnen Dersim kadınının, Alevi Kürt kadınının çağda zuhur edişidir.

Amed zindan direnişinde adını duyuran Sakine Cansız arkadaşın adı henüz yaşarken birçok kadın devrimciye ad olmuş, örnek olmuştur. Adını PKK militanları kadar tüm Kürdistan toplumunda duyurmuş, zindanda sadece PKKli tutsakların değil birçok hareketten tutsak olan kadınların örgütlü bir duruş sergilemesinin öncüsü olmuştur.

PKK’ye ilk katılan kadın devrimci olması itibariyle Sara arkadaşın önemi büyüktür. Yine Amed zindan direnişindeki öncü direnişçi rolü de PKK’yi PKK yapan bir dönmede kadının rolünü ortaya koymaktadır. Sara yoldaşın tanrıçalık düzeyindeki toplumsal öncülüğü çizgileşmiş ve çizgi giderek büyümüş, belirginleşmiştir. Kadın katılımlar, ilkler Sara arkadaşın direnişi ardından katılan ve giderek çoğalan Sakineler, kadın katılımların Sara arkadaş şahsında ilk yıllarda çizgileştiğini kültürleştiğini gösterir. Bunlar bir mücadele gücü ve hacmi oluşturur.

PKK 3. Kongresinde çoğalan kadın katılımların PKK’de yeni bir toplumsallığa yol açtığı, verili toplumsal durumun çözümlenerek güçlü bir özgürlük mücadelesi için bu toplumsallığın çözümlemeye tabi tutulması gerekliliği Önder Abdullah Öcalan tarafından ortaya konulur. Ve yapılan çözümlemelerden şu sonuca ulaşılır: Kürdistan kadını özgürleşmeden Kürdistan erkeği ve Kürdistan toplumu özgürleşemez.

Bundan sonrası kadın katılımlar yeni ve özgün bir örgütlülük oluşturarak mücadelelerini sürdürürler. YJWK adıyla kurulan ilk kadın örgütlenmesi toplumun özgürlük sorununun kadının özgürleşmesiyle mümkün olduğu gerçeğinden hareket eder. YJWK’nin kuruluş nedeni toplumsal özgürlüğün kadın özgürlüğünü öncelemesidir. Dayandığı tarihsel temel ise Sara arkadaşın katılımı direnişi ve çizgileşmesidir.

Bugün PKK öncülüğünün büyüyerek tüm toplumsal alanları mücadeleye açması PKK’nin değişim sınırlarını da gösterir. PKK büyümüş gelişmiş, hacmi kadar ideolojik kapsamı da büyümüş, kendi toplumsallığını kapsamak kadar dünya toplumsallığına açılmıştır. Yeni örgütlenmeler kendini dayatmaktadır.

Sosyalist mücadeleler de dâhil siyasal örgütlenmelerde bir parti içinden başka bir partinin çıkması ancak ana partinin parçalanması, küçülmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Bir partiden başka bir partinin çıkması bölünmedir, küçülme, büzüşme hatta tasfiye olmanın bir adımıdır. Ancak bu toplumsal mücadele gerçeği de PKK ile değişmiştir. PKK içindeki Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği’nin PAJK olarak partileşmesi, PKK’nin daha da büyüdüğünü ve PAJK ile daha da büyüyeceğini gösterir. PKK küçülerek, büzüşerek ya da parçalanarak yeni örgütlenmelerin kaynağı olmamıştır. PKK büyümüş, gelişmiş, 1970’lerde ekilen tohum artık kök salmış, kayalarda kök saldığı için epey sağlam kök salmış, tutunmuş toprağa ve hatta büyük bir insanlık ağacına dönüşmüş ve meyve vermiştir.

PKK öncülüğü kadın partileşmesiyle özgür örgütlülüğü güçlendirdiği kadar kadın öncülüğünü de ortaya koymuştur. Kadın özgürlük mücadelesinin ideolojik öncülüğü PAJK’tır. Özgür eş yaşam, toplumunu kadın aile ve özgürlük sorununun çözümü PAJK çatısı altında geliştirilmekte ve tüm Kürdistan kadınları mücadeleye çekilmektedir. Bugün başta YJA-Star olmak üzere tüm Kürdistan parçalarında mücadele eden Yekîtî Star, YPJ, YPJ-Şengal, KJAR, RJAK ve tüm özgürlükçü kadın örgütlenmeleri, PKK’nin doğuşundan bu yana yaratılan kadın özgürlük mücadelesinin, PAJK ile partileşmenin, kadın kurtuluş ideolojisinin yaşamsallaşma gücünün bir sonucudur.

Kürdistan kadınları PKK ile başlattıkları özgürlük mücadelesiyle kendi özgürlüklerini yaratmak, özgür bir ülke yaratmak kadar dünya kadın özgürlük mücadelesinin temel mücadele yükünü de omuzlamışlardır. Dersim’den dünyaya uzanan bu coşkulu özgürlük akışı bizleri heyecanlandırmakta, mücadele azmimizi arttırmaktadır. Bugün kadın özgürlük mücadelemizin evrenselleşmesi bizlere tüm dünya kadınlarının bu yükü bizimle birlikte omuzlamak istediklerini göstermektedir.

Bugünü ve gücü yaratan şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

“NE TESLİMİYET NE DÜŞÜŞ, SONUNA KADAR DİRENİŞ!”

PKK bize teslimiyeti değil direnişi öğretti...

‘Özgürlük ateşinin sürekli yanan alevi’

Fakat Onlar hep vardır, var oldukça uğurlarında kendilerini feda ettikleri insanlık hep anar onları...

Güneşi Gözlerinden Doğurtuyorlar

Her biri güneşi gözlerinde doğurtan, her sabah gözlerini ateş topunun doğuşuyla yeniden yaratan ve kutsayan, her akşam güneşi uğurlarken gözlerinin ferini bir sonraki güne devreden tanrıçalar… Sevê, Fatma ve Pakize…

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]