17/12/2017

HALKLARIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

ilk gençlik yıllarından itibaren yaşamını devrimci mücadeleye veren, Mahir, Deniz ve İbrahimlerin izinden yürüyen, kitle direnişinden halk savaşına kadar...

 

 

 

Devrimci Komünarlar Partisi(DKP) Merkez Komite Üyesi, Birleşik Özgürlük Güçleri(BÖG) Komutanı, Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) Kurucularından ve Yürütme Komitesi Üyesi Ulaş Adalı(Gökhan Taşyakan) Yoldaşı DAİŞ ve AKP-MHP faşizmine karşı yürüttüğümüz özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit vermiş bulunuyoruz. Parti ve halk olarak inanmış ve örnek bir devrimciyi, çok değerli ve yiğit bir dostumuzu ve yoldaşımızı şehit vermiş olduğumuzun bilincindeyiz. Öncelikle halklarımızın, tüm devrimci-demokratik güçlerin, DKP mensupları ile BÖG savaşçılarının acılarını paylaşıyor, Ulaş Adalı Yoldaşı saygı ile anıyor, Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ı yaratarak anısını yaşatacağımızın ve amacını başaracağımızın sözünü veriyoruz. Ayrıca Ulaş Adalı gibi bir dosta ve yoldaşa sahip olduğumuz için onur duyuyoruz.

Ulaş Adalı Yoldaşın, ilk gençlik yıllarından itibaren yaşamını devrimci mücadeleye veren, Mahir, Deniz ve İbrahimlerin izinden yürüyen, kitle direnişinden halk savaşına kadar her türlü devrimci mücadele içinde ön safta yer alan, Türkiye halklarının, işçi ve emekçilerinin bağrından çıkan yiğit ve öncü bir devrimci olduğu bilinmektedir. Yine Türkiye’nin demokratik ve sosyalist olmasının Kürdistan’ın özgürlüğünden geçtiğini görerek, Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini ve ortak mücadelesini geliştirebilmek için Kürdistan’a geldiği ve özellikle DAİŞ faşizmine karşı Rojava özgürlük direnişinin birçok cephesinde yer alarak yiğitçe savaştığı bilinen bir gerçektir. Kısaca Gezi’den Kobani’ye uzanan tarihi direniş çizgisinin örnek militanı, öncü savaşçısı ve yiğit komutanı olmayı başararak ölümsüzleşmiştir.

Bulunduğu her direniş cephesinde örnek bir militan tutumun sahibi olduğu gibi, Ulaş Adalı Yoldaşın devrime, sosyalizme ve bu uğurda ortak mücadeleye ne kadar inandığını ve ne denli çözümleyici olduğunu Halkların Birleşik Devrim Hareketi-HBDH’nin kuruluşunda ve bugüne kadar geliştirilerek yürütülüşünde gösterdiği büyük ve yaratıcı çabada gördük. Denebilir ki, HBDH’nin kuruluşunda ve bugüne getirilişinde en çok emeği geçen bir yoldaş oldu. DKP ve BÖG gibi HBDH de Onun yönetimi ve komutası altında bugün Kürdistan ve Türkiye’nin dört bir yanında faşizme karşı savaşan ve her türlü gericiliğe karşı dövüşen bir devrimci direniş hareketi haline geldi. Burada Ulaş Adalı Yoldaşı anarken, son dönemde Dersim’de, Botan’da ve Nurhaklarda AKP-MHP faşizmine karşı kahramanca savaşarak şehit düşen HBDH savaşçılarını da Mercan, Nudem ve Alişêr Deniz Yoldaşlar şahsında saygıyla anıyor, amaçlarını başarma sözümüzü yineliyoruz.

Ulaş Adalı(Gökhan Taşyakan) Yoldaşın bıraktığı boşluğu doldurabilmek için daha çok çalışmak ve daha etkili savaşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunu ideolojik, örgütsel ve pratik faaliyetlere daha sıkı sarılarak, “Faşizmi Yıkacağız, Halklarımız Kazanacak” şiarı temelinde birliği ve direnişi daha çok geliştirerek yapacağız. Devrimci-demokratik güçler arasındaki ilişki ve ittifakı daha da büyüterek, HBDH’yi ideolojik, siyasi ve askeri olarak daha çok güçlendirerek yapacağız. Bu temelde Ulaş yoldaşın amaçlarını mutlaka, ama mutlaka başaracağız.

Ulaş Adalı yoldaş her zaman açık sözlü, içten, tutkulu, çözümleyici, öncü ve örnek bir devrimci oldu. İstediği yerde ve inandığı gibi savaşarak devrime ve sosyalizme hizmet etti. Tüm ezilenlere ve emekçi halklara faşizmden ve kapitalizmden kurtuluşun yolunu gösterdi. Biz inanıyoruz ki, başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm emekçiler ve ezilenler bu dostluğu ve yoldaşlığı unutmayacaklar, sahiplenecekler ve antifaşist direniş içinde birleşeceklerdir. Özellikle Kürdistan halkı ve gençliği söz konusu dostluğu ve yoldaşlığı asla unutmayacak ve Ulaş Yoldaşı zafere yürüyen özgürlük mücadelesinde hep yaşatacaktır.

Bu temelde gençleri, kadınları, tüm emekçileri ve ezilenleri AKP-MHP faşizmine karşı Ulaş Adalı Yoldaşın aydınlattığı özgürlük ve demokrasi yolunda daha çok bilinçlenmeye, birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz! Bir kez daha tüm devrimci-demokratik güçlerin, DKP’li ve BÖG’lü Yoldaşların acısını paylaşıyor, antifaşist birleşik devrim mücadelesinde dostluk ve dayanışmamızı daha çok güçlendireceğimizi belirtiyoruz. Ölümsüz şehidimiz Ulaş Adalı Yoldaşı saygıyla anıyor, anısını yaşatma ve amacını başarma sözümüzü yineliyoruz! 

15 Eylül 2017

PKK Yürütme Komitesi 

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]