24/03/2017

ÊZİDİLİK-2

Êzidilik çok eskilere dayanmakla birlikte genelleşmemiş sadece bir halkın, Kürt halkının inancı olagelmiştir.

ÊZİDİLİK 1. BÖLÜM

Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüştlüğü de kendi içinde barındıran, sentezleyen ve tek tanrılı dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

İlk Kurşun ve İlk Eylemi Aşmayan Katılım Nedir, Nasıl Aşılır?

Buna rağmen bu mektup yoluyla bu eleştirinin yapılması, Önderlik gerçeği ve yüceleşen değerler karşısında cüceleşen duruşlarda ısrar edişimizi bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.

Sanatçı Yaklaşımıyla İnşa Sürecine Katılma

Güncele anlam yüklemekte zorlanıyoruz, onu özgürleştiremediğimiz gibi onunla özgür bir şekilde de ilişki kuramıyoruz

ÊZİDİLİK -3

Êzidi kültürü Mezopotamya uygarlıksal gelişiminin birçok nüvesini içinde barındırmaktadır.

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]